Cursuri

  Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.

  Informații Adiționale

  • Cod COR 7412.1.2
  • Durata 360 de ore
  Marți, 22 Octombrie 2013 08:08

  Expert achiziţii publice

  Scris de
  Ocupaţia de Expert achiziţii publice este o nouă ocupaţie, necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/ sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

  Informații Adiționale

  • Cod COR 214946
  • Durata 60 de ore

  Informații Adiționale

  • Cod COR 242101
  • Durata 60 de ore
  Marți, 22 Octombrie 2013 08:18

  Şef fermă agricolă (agrozootehnică)

  Scris de
  Şeful de fermă este specialistul din agricultură care se ocupă de organizarea activităţilor de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale (grâu, orz, ovăz, orzoaică, porumb ş.a.) plante tehnice (floarea soarelui, soia, sfeclă, rapiţă ş.a.), culturi furajere (leguminoase şi graminee pentru masă verde şi fân, plante pentru siloz ş.a.) şi de creştere a diferitelor specii de animale, în scopul valorificării acestora şi a produselor acestora (în principal lapte şi carne).

  Informații Adiționale

  • Cod COR 131111
  • Durata 150 de ore

  Informații Adiționale

  • Cod COR 7136.1.1
  • Durata 360 de ore
  Pregătire

  Formarea competenţelor de bază MATEMATICE pentru domeniul CONSTRUCŢIILOR

  Cunoştinţe necesare:
  • noţiuni elementare de calcul matematic; 
  • activităţi practice care necesită efectuarea de calcule matematice;
  • unităţi de măsură şi reguli de transformare a acestora;
  • metode de verificare a rezultatelor calculelor matematice.

  Informații Adiționale

  • Durata 174 de ore
  © 2019 sc 3ART srl Baia Mare. All Rights Reserved. Powered by RBDonline

  Please publish modules in offcanvas position.