Cursuri de specializare

  Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.
  Pregătire

  Formarea competenţelor de bază MATEMATICE pentru domeniul CONSTRUCŢIILOR

  Cunoştinţe necesare:
  • noţiuni elementare de calcul matematic; 
  • activităţi practice care necesită efectuarea de calcule matematice;
  • unităţi de măsură şi reguli de transformare a acestora;
  • metode de verificare a rezultatelor calculelor matematice.

  Informații Adiționale

  • Durata 174 de ore
  Marți, 22 Octombrie 2013 08:18

  Şef fermă agricolă (agrozootehnică)

  Scris de
  Şeful de fermă este specialistul din agricultură care se ocupă de organizarea activităţilor de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale (grâu, orz, ovăz, orzoaică, porumb ş.a.) plante tehnice (floarea soarelui, soia, sfeclă, rapiţă ş.a.), culturi furajere (leguminoase şi graminee pentru masă verde şi fân, plante pentru siloz ş.a.) şi de creştere a diferitelor specii de animale, în scopul valorificării acestora şi a produselor acestora (în principal lapte şi carne).

  Informații Adiționale

  • Cod COR 131111
  • Durata 150 de ore
  Marți, 22 Octombrie 2013 08:08

  Expert achiziţii publice

  Scris de
  Ocupaţia de Expert achiziţii publice este o nouă ocupaţie, necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/ sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

  Informații Adiționale

  • Cod COR 214946
  • Durata 60 de ore
  Joi, 10 Octombrie 2013 10:15

  Agent de vânzări

  Scris de
  Agentul de vânzări este ocupaţia care asigură distribuţia fizică a produselor şi serviciilor unei organizaţii. În cadrul acestei responsabilităţi, agentul de vânzări prospectează piaţa de profil, identificând principalele oportunităţi de vânzare, negociază condiţiile de vânzare cu beneficiarii, creează condiţiile de vânzare şi prezintă obiectul vânzării, monitorizează clienţii şi satisfacţia acestora. Totodată, agentul de vânzări asigură activităţi de service, merchandising şi marketing.

  Informații Adiționale

  • Cod COR 332203
  • Durata 60 de ore
  Joi, 10 Octombrie 2013 09:27

  Instructor/preparator formare

  Scris de
  Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate să-şi dezvolte competenţe legate de competenţe privind formarea prin activităţi specifice, având rolul de a dezvolta abilităţi cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii şi estetice, astfel încât formabilii să devină indivizi adaptabili, flexibili, orientaţi profesional în vederea inserţiei rapide şi eficiente pe piaţa muncii şi a accederii spre un mai înalt nivel de specializare.

  Informații Adiționale

  • Cod COR 333309
  • Durata 60 de ore
  © 2019 sc 3ART srl Baia Mare. All Rights Reserved. Powered by RBDonline

  Please publish modules in offcanvas position.